Renaşterea Rurală

logo_renasterea_rurala

Un aport special la realizarea primei acţiuni din cadrul proiectului “Plantăm fapte bune în Moldova” a fost adus de Asociaţia obştească „Renaşterea Rurală”: http://renasterearurala.vox.md/.

Infiinţată în 2009, asociaţia şi-a ales misiunea de a contribui la dezvoltarea comunitară şi susţinerea fortificării comunităţii civile prin prisma aspectelor economice, sociale, culturale şi ecologice începînd de la nivelul localităţilor rurale, avansând la nivelul raioanelor şi finisînd cu tot teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi-n partea stîngă a Nistrului. Printre activităţi, se numără proiecte referitoare la dezvoltarea conexiunii între comunităţile locale şi protecţia mediului înconjurător prin diferite metode: informare, conservare a biodiversităţii rîurilor, monitorizare a impactului uman, promovare a eficienţei energetice (și utilizarea surselor de energie alternativă). Aceste acțiuni sunt menite să ridice nivelul de trai al societăţii și în special al reprezentanților categoriilor vulnerabile.

Drept dovadă, membrii asociației „Renașterea Rurală” au luat parte la organizare și au participat activ la acțiunea de plantare desfășurată în Bubuieci la 14 noiembrie 2015. Împreună cu toți cei care au contribuit și au participat la această acțiune, am deschis proiectul „Plantăm fapte bune în Moldova”, demonstrînd astfel prezența activismului social și al spiritului de colaborare între grupurile de inițiativă din Republica Moldova.

Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (1)

Silvian Răcilă, Preşedinte al consiliului de administrare, AO „RENAŞTEREA RURALĂ”:
– ca cetăţean am fost fascinat de farmecul pădurilor, de aceea defrişarea masivă m-a îngrijorat mereu. Am participat şi promovat necesitatea plantării copacilor de fiecare dată cînd am avut ocazie.
– ca membru al clubului turistic „Everest” din or. Chişinău, datorită căreia am avut ocazia să călătoresc pe jos o bună parte a teritoriului Republicii Moldova, am depistat că avem o mare problemă cu fîşiile de păduri şi-n deosebi cu defrişarea ilegală a acestora.
– ca membru al Asociaţiei Obşteşti, am promovat şi implementat un şir de proiecte în cadrul cărora am avut şi activităţi de plantare a copacilor.
– ca preşedinte al Asociaţiei Obşteşti „Renaşterea Rurală”, doresc să menţionez că am avut şi noi intenţia să organizăm aşa tip de proiect-concept pentru mărirea suprafeţelor de pădure pe teritoriul RM.

Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (2)
 
Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (7)
 
Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (5)
 
Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (6)

Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (3)
 
Renasterea_Rurala_la_Bubuieci (4)
 

Leave a reply

Your email address will not be published.