Pomul Vieții

logo_Pomul_VietiiAsociaţia „Pomul Vieții” creşte din 2004, la început ca o simplă grupă de iniţiativă, iar apoi, din 2007, deja ca o organizaţie obştească înregistrată. Printre scopurile „Pomului Vieţii” – Asociaţiei pentru Protecţie şi Restabilire a Echilibrului Ecologic – sînt: căutarea şi realizarea metodelor optimale de conservare şi restabilire – a mediului înconjurător şi valorilor naturale istorico-culturale, a pămînturilor, pădurilor, rîurilor, lacurilor naturale şi artificiale; de folosire raţională a resurselor naturale; de creare a unui mediu ecologic sigur pe teritoriul Republicii Moldova şi în afara hotarelor ei.

În aceşti ani Asociaţia a realizat mai mult de 40 de proiecte, cum ar fi salubrizarea, amenajarea şi înverzirea terenurilor, precum şi colectarea şi reciclarea cioburilor de sticlă. Pînă în 2016, participanţii proiectelor au reuşit să strîngă mai mult de 3000 tone de gunoi din parcuri şi de pe malurile rîurilor şi lacurilor, au plantat mai mult de 60 de mii de copaci şi arbuşti. Pe lîngă aceasta, s-au cules şi au fost date la reciclare mai mult de 200 tone de sticlă din barurile şi restaurantele Chişinăului. Toate proiectele au fost implementate în baza donaţiilor voluntarilor.

Printre planurile organizaţiei – trecerea la un nivel nou de soluţionare a problemelor ecologice:

  1. Construirea unui complex de prelucrare a deşeurilor organice (producerea de biohumus);
  2. Achiziţionarea unei drage mici pentru curăţirea rîurilor şi lacurilor mici (dragă Piranha);
  3. Achiziţionarea şi utilizarea a hidrosemănătorului – unei instalaţii speciale pentru semănatul seminţelor de iarbă şi flori cu ajutorul apei, ca o metodă efectivă de luptă împotriva eroziunii şi de consolidare a alunecărilor de teren;
  4. Organizarea seminarelor în şcoli pentru a educa elevii în domeniul gestionării deșeurilor și promovarea participării la activități care vizează îmbunătățirea situației ecologice din țară.

http://pomul.md/

Leave a reply

Your email address will not be published.