Plantăm fapte bune în România

logo_PFBRO

Pe cînd teritoriul Moldovei este acoperit cu doar 11,2% de păduri, în România acest procent consituie 26,8 la sută; însă și aceste mii de hectare suferă grav din cauza tăierilor rase şi răririlor ilegale.

Nefiind capabili să rămînă indiferenţi, colegii noştri de peste Prut au decis să acţioneze împotriva acestui fapt, implicând societatea civila, publicul larg, companii, autorităţi şi mass media pentru a deștepta românul în fața codrului care a mai rămas și în fața faptului ca am adormit în sunete de drujbe și topoare.

PFBRO_posterAstfel, în 2011, datorită Asociaţiei EcoAssist, Bucureşti, s-a născut o iniţiativă naţională de împădurire pe bază de voluntariat – “Plantăm fapte bune în România”.

În anii care au trecut, proiectul a reuşit să mobilizeze în jur de 20 de mii de voluntari, care au plantat și îngrijit aproape 500,000 de copaci pe zeci de hectare de terenuri neproductive din întreagă ţara, cu ajutorul coordonatorilor naţionali, judeţieni şi locali. Pe lîngă aceasta, se lucrează şi la un sistem pentru depistarea tăierilor ilegale, ulterior facilitînd adresarea către autorităţi a cazurilor concrete în vederea constatării legalităţii tăierilor de păduri şi aplicării legislaţiei.

Iniţiativa Seed It Forward s-a alăturat proiectului în toamna 2015, pentru ca în aceeaşi zi de 14 noiembrie să organizăm simultan cea mai mare acţiuni de împădurire pe bază de voluntariat de pe teritoriul ambelor state. Sîntem uniţi atît în dorinţa noastră de a schimba atitudinea oamenilor faţă de pădure, cât și prin susţinere şi ajutor reciproc.

Împreună Plantăm! Îngrijim! Împădurim!

http://plantamfaptebune.ro/
Echipa Plantam fapte bune în Romania

Leave a reply

Your email address will not be published.