Eco-Village Moldova

logo_Eco-Village_MoldovaEco-Village Moldova este un grup de oameni diverşi, care sunt dedicaţi creării unei eco-comunități în satul Rîșcova, r-nul Criuleni. Viziunea acestora se bazează pe următoarele principii: reducerea amprentei ecologice, construirea relațiilor durabile în comunitate, îmbunătățirea calității vieții, promovarea voluntariatului și educației sustenabile.

Cîțiva ani de muncă entuziastă deja aduc roada: o casă pentru cîteva familii, una pentru ateliere (totul din materiale ecologice și, pe cît posibil, locale), o grădină organică, un parc de biciclete pentru uz comun, un ecoclub școlar… și, desigur, mereu crescătoarea comunitate de oameni implicați, atît locali, din diferite părți ale Moldovei, cît și din diverse țări ale lumii.

La moment, echipa Eco-Village lansează construcția unui Centru de Instruiri Ecologice, care va servi drept nucleu regional de educație practică în domeniul agriculturii organice, a eficienței energetice, construcțiilor eco și a dezvoltării comunitare.

www.eco-village.md

Leave a reply

Your email address will not be published.