De ce food forest şi nu livadă?

Pentru a răspunde la întrebarea din titlu este nevoie de a înţelege bine termenii şi esenţa metodelor în ambele cazuri. Aşadar vom începe de la livadă. Ce este, de fapt, o livadă?

Livada este un sistem ecologic artificial în care echilibrul biologic este menţinut de către om. Niciodată nu v-aţi pus întrebarea de ce în livadă există atît de mult de lucru – afînarea solului, curăţirea de buruieni, stropirea împotriva dăunătorilor, văruirea trunchiurilor, etc? Aceste lucruri se întîmplă anume din cauza faptului că sistemul este unul artificial şi nu unul autosuficient (cum este pădurea).

În pădure balanţa ecologică este menţinută de interconexiunile care se formează între plante, ciuperci, animale şi bacterii. Astfel dispare necesitatea de văruire a trunchiurilor (păsările şi insectele entomofage distrug dăunătorii), de afînare a solului (un sol „viu” în care trăiesc multe rîme şi diferite tipuri de viermi va fi mereu afînat şi aerat), de stîrpire a buruienilor (la umbra copacilor buruienile nu cresc sau cresc foarte slab). Luînd în consideraţie ultimul lucru spus în propoziţia anterioară e firesc să apară întrebare: păi bine, dacă buruienile nu cresc din cauza că e umbră, cum vor creşte pomii fructiferi la umbra copacilor din pădure care, e bine cunoscut, sunt mai înalţi şi mai viguroşi. Pentru a răspunde la această întrebare este nevoie de a cunoaşte structura pădurii şi tipurile de copaci ce formează aceste structuri. De obicei se consideră că pădurea are 4 nivele:

  1. Nivelul 1 – acest nivel este alcătuit din copacii înalţi care ies mereu deasupra celorlaţi copaci. Aceşti copaci cresc viguroşi, însă deseori au nevoie de protecţie în primii ani de viaţă. Pentru zonele temperate se consideră a fi copaci de nivelul 1 – stejarul, arţarul, frasinul, ulmul, plopul, alunul turcesc, etc.
  2. Nivelul 2 – acest nivel, la general, se consideră a fi alcătuit din pomii fructiferi.
  3. Nivelul 3 – nivel alcătuit din arbuşti ca măcieşul, porumbrelele, mure, etc.
  4. Nivelul 4 – format de către plantele ce acoperă nemijlocit solul sau muşchi.

food-forest-sau-livada

Deci, după cum am arătat mai sus, pomii fructiferi sunt pomi de nivelul doi. Aceştia, aflîndu-se în nivelul său, se simt bine fiind protejaţi de vînturi excesive, soare prea intens care pot sa-i ardă, de grindină, ş.a. Prin urmare, cînd privăm pomul fructifer de „fratele protector” acesta necesită grijă suplimentară din partea omului. Pomul e nevoit să „investească” mai multe forţe în supravieţuire sau, respectiv, omul să investească forţă suplimentară pentru a asigura pomului acelaşi grad de confort ca în pădure. Aşadar food forest-ul asigură o atmosferă confortabilă pentru pomi, asigurînd omul atît cu fructe, cît şi cu lemn de foc şi de construcţie. Totodată, cu un design organizat raţional, în food forest, pe lîngă fructe, pot fi crescute legume şi ciuperci. Aplicînd principiile food forest-ului se poate de obţinut o roadă constantă şi ecologică an de an, fără aplicarea chimicalelor sau a îngrăşămintelor artificiale.

Facebook

Leave a reply

Your email address will not be published.